Kontakt: +48 697 703 465

Materiały

Materiały

 

materialyBASCODUR (biała, żółta, czerwona, niebieska, zielona) – farba do oznakowania posadzek betonowych (hale magazynowe, fabryczne itp.)

KONTUR (biała, żółta, czarna, czerwona, niebieska) – farba akrylowa, rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca do znakowania dróg miejskich i pozamiejskich z możliwością posypywania mikrokulkami szklanymi.
Charakteryzuje się śnieżno białą lub intensywną barwą, dużą trwałością i odpornością na ścieranie. Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.

KONTUR S (biała) – dzięki właściwościom antypoślizgowym przeznaczona jest szczególnie do znakowania przejść dla pieszych, linii stopu itp.

LINER HS (biała, żółta, czarna, czerwona, niebieska, zielona) – farba akrylowa, rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca do znakowania jezdni.
Przeznaczona jest do wykonywania oznakowania poziomego dróg miejskich i zamiejskich, placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej.

START LINER (biała, żółta, czerwona, zielona) – farba akrylowa, rozpuszczalnikowa, do znakowania jezdni i lotnisk.
Ze względu na podwyższoną szorstkość jest przeznaczona do wykonywania oznakowania poziomego na lotniskach cywilnych i wojskowych, a także do oznakowań miejskich. Zaleca się ją stosować na nawierzchniach drogowych, gdzie szczególnie ważna jest szorstkość oznakowania np. przejścia dla pieszych, linie warunkowego zatrzymania. Farbę można stosować łącznie z mikrokulkami szklanymi lub bez.

BILADUR (biała, żółta, czerwona, czarna) – masa chemoutwardzalna do oznakowań grubowarstwowych.

MIKROKULKI – Mikrokulki szklane to materiał retrorefleksyjny podwyższający stopień odblasku oznakowania. Są to miKrokulki zarówno do oznakowań cienkowarstwowych (hydrofobizowane o wielkości 0,125 mm do 0,630 mm) i oznakowań grubowarstwowych (sylanizowane o wielkości 0,450 mm do 0,850 mm).

Dane firmy:

PASMAL S.C.
Anita Żytczak, Dionizy Żytczak
92-427 Łódź, ul. Billewiczówny 10/13
NIP: 7282676998

Adres do korespondencji:

PASMAL S.C.
Anita Żytczak, Dionizy Żytczak
92-410 Łódź, ul. Janowska 1A
e-mail: pasmal@pasmal.pl

Telefony:

+48 697 703 465
+48 502 217 490
+48 42 280 92 16