Kontakt: +48 697 703 465

Magazyny

Magazyny

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz należytej organizacji pracy w halach i magazynach za pomocą oznakowania poziomego.

 

magazyny• piktogramy poziome BHP, znaki informacyjne i ewakuacyjne
• znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne) słupów i ramp
• oznaczenie miejsc wyłączonych z ruchu, ppoż
• ciągi komunikacyjne dla wózków i pieszych
• numeracje i oznaczenia ramp
• strefy rozładunkowe, pola odkładcze
• miejsca ładowania wózków
• miejsca postojowe TIR

Dane firmy:

PASMAL S.C.
Anita Żytczak, Dionizy Żytczak
92-427 Łódź, ul. Billewiczówny 10/13
NIP: 7282676998

Adres do korespondencji:

PASMAL S.C.
Anita Żytczak, Dionizy Żytczak
92-410 Łódź, ul. Janowska 1A
e-mail: pasmal@pasmal.pl

Telefony:

+48 697 703 465
+48 502 217 490
+48 42 280 92 16