Kontakt: +48 697 703 465

Drogi

Drogi

Oznakowanie dróg metodą grubowarstwową masami chemoutwardzalnymi w technologii strukturalnej i na gładko, jak również metodą cienkowarstwową z mikrokulką.

drogi
• linie segregacyjne i krawędziowe
• przejścia dla pieszych, linie zatrzymania
• strzałki, znaki uzupełniające: trójkąty, symbole
• oznakowanie parkingów, dróg pożarowych, ścieżek rowerowych
• dostawa, montaż i demontaż znaków, tablic drogowych, luster, barier itp.

Dane firmy:

PASMAL S.C.
Anita Żytczak, Dionizy Żytczak
92-427 Łódź, ul. Billewiczówny 10/13
NIP: 7282676998

Adres do korespondencji:

PASMAL S.C.
Anita Żytczak, Dionizy Żytczak
92-410 Łódź, ul. Janowska 1A
e-mail: pasmal@pasmal.pl

Telefony:

+48 697 703 465
+48 502 217 490
+48 42 280 92 16